Чи мають право оперативні підрозділи обмежувати у користуванні власністю?

Інститут власності є важливим для суспільства, а його захист є завданням держави. Надзвичайний інтерес викликають проблеми гарантій права власності юридичних та фізичних осіб, а також та правові механізми їх реалізації.

Нагадаю, що згідно з ст. 41 Конституції України, відповідними нормами ЦК, ГК, КПК кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю і це право власності є непорушним. За загальним нормативним правилом обмеження у користуванні власним майном (або позбавлення права власності) може здійснюватися лише на підстави вмотивованого судового рішення.

Однак зауважу, що положення деяких нормативних актів дозволяють правоохоронним органам тимчасово обмежувати право користування або розпорядження належною особам власністю без відповідного судового рішення. Підстава  –  статті 1, 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та  статті 28, 255, 258-3 КК України, у яких розкривається таке поняття, як «організована злочинність».

Так, згідно з ст. 12 Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» співробітники спецпідрозділів при здійсненні боротьби з організованою злочинністю за письмовим розпорядженням керівника відповідного спецпідрозділу мають право входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ незалежно від їх відомчої належності та форм власності, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю. Також їм дозволено у невідкладних випадках при загрозі знищення, приховування або втрати предметів чи документів опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети й документи.

Поясню тепер щодо винятку – про житлові приміщення. Зустрічаються випадки, коли житлові будинки та квартири використовуються не за їх прямим призначенням. А саме – для здійснення господарської (виробничої) діяльності, під склади тощо. Постає питання, чи можна в таких випадках їх відносити до жилих приміщень?

У разі опечатування згаданих вище приміщень їх власник (розпорядник) тимчасово позбавляється права користуватись (розпоряджатись) майном (предметами, документами) яке там знаходиться. Разом з тим, працівники спецпідрозділів відповідно до положень вказаного вище Закону мають право залучати до проведення  перевірок інформації про можливу протиправну діяльність, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів. До завершення таких перевірок також фактично обмежується право осіб користуватись (розпоряджатись) належним їм майном.

У випадку непідтвердження інформації щодо можливої протиправної діяльності власникам вказаного майна, крім репутаційних втрат і моральної шкоди, завдається й матеріальна шкода. Як поступати у таких випадках?

Згідно з положеннями ст. 55 Конституції України, а також ст. 22 згаданого вище Закону фізичні та юридичні особи мають право звернутися до суду – тобто скористатися положеннями чинних нормативно-правових актів, які стосуються захисту власності.

Важливою елементом також є своєчасна правова допомога фахівця.

 

Олександр Заболотов, експерт «SPF Expert»