Чи мають право правоохоронці проводити таємний обшук володіння?

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Недопускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивлваним рішенням суду.

Практика свідчить, що при проведенні обшуків часто обмежується конституційне право особи щодо недоторканості її житла та пов’язані з ним права щодо: невтручання у приватне життя (ст. 32 Конституції, ст. 15 КПК) та недоторканості права власності особи (ст. 41 Конституції, ст. 16 КПК). Фактичною підставою для обшуку є наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення його мети.

Зазначу, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла з підстав, зазначених у клопотанні прокурора та слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ст. 235 КПК). Слідчий повинен вживати всіх заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені. Незалежно від етапу цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката (ст. 236 КПК).

Обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється з обов’язковою участю не менше двох понятих і повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Неодмінною є й вимога закону про те, що при обшуку житла ця слідча дія в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису (ст. 236 КПК). У разі невиконання цього припису отримані під час обшуку докази відповідно до положень ст. 87 КПК України повинні судом визнаватися недопустимими. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та речей вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.

Однак, у визначених законом випадках під час розслідування тяжких чи особливо тяжких злочинів, слідчий або за його дорученням оперативні підрозділи на підставі ухвали слідчого судді мають право таємно проникнути, в тому числі з використанням технічних засобів, до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою: виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування; виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; виявлення та вилучення зразків для дослідження; виявлення осіб, які розшукуються; а також для встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 267 КПК).

Порядок, тактика, форми й методи тайного проникнення до житла чи іншого володіння особи, а також його негласного обстеження (тайного обшуку, огляду) визначаються відомчими нормативними актами правоохоронних органів. Дозвіл слідчого судді на негласне обстеження житла чи іншого володіння особи, а також всі інші документальні матеріали, пов’язані з таким обстеженням, мають грифи обмеження доступу (секретності). Протокол за результатами тайного проникнення з додатками передається прокурору і він вирішує яким чином і коли (у разі необхідност) буде їх використовувати в кримінальному провадженні.

ВАЖЛИВО! Негласне обстеження житла особи можна здійснювати не тільки під час досудового розслідування кримінального провадження, але й у ході проведення оперативно-розшукової діяльності. Таке право оперативном підрозділам надано ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». У разі виявлення під час такого обстеження ознак кримінального правопорушення оперативний підрозділ зобов’язаний направити зібрані матеріали до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування.

Водночас, згідно з положеннями ст. 55 Конституції України, а також відповідних норм КПК, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» кожна особа має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. А, як саме це професійно зробити, знають фахівці.

Готовий буду відповісти на Ваші запитання.

 

Олександр ЗАБОЛОТОВ, експерт «SPF Expert»