Чи вправі органи досудового розслідування вилучати документальні матеріали?

КПК України слідчому надано право збирати докази у кримінальних провадженнях, у т.ч. шляхом витребування від підприємств, установ та організацій, юридичних і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок тощо.

Однак, у Кодексі це право не підтверджено обов’язком юридичних і фізичних осіб надавати за запитами речі і документи. Тоді, у разі відмови, слідчий може звернутись до слідчого судді за дозволом на тимчасовий доступ до матеріалів. У такому разі в ухвалі слідчого судді мають бути вказані:

  • назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких наданий тимчасовий доступ;
  • особа, якій надається тимчасовий доступ до речей і документів;
  • можливість вилучення оригіналів або копіїй документів.

При невиконанні й ухвали, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку для відшукання та вилучення цих матеріалів.

Зауважу, що забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження. Або, якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

Нагадаю. При необхідності слідчий може здійснити копіювання інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах та їх невід’ємних частинах. Однак, копіювання цієї інформації здійснюється виключно із залученням спеціаліста.

Логічним є запитання. Якщо слідчий не дотримався вимог закону щодо залучення спеціаліста для копіювання електронної інформації та здійснив це особисто (на практиці таке трапляється), чи буде це правомірним та чи вправі суд такі дії визнати допустими й обґрунтовувати на них свої рішення?

Відповім. У такому разі суб’єкти господарювання мають право безперешкодно користуватися правовою допомогою відповідних фахівців у галузі права. Готовий буду відповісти на Ваші запитання.

Олександр Заболотов., експерт «SPF Expert»