Деякі аспекти імплементації плану дій BEPS в Україні. Або як протидіяти виведенню прибутку до «сприятливих» податкових юрисдикцій

У чому суть?

Метод перетворення «потенційних» податків на «сірі» прибутки є розмиванням податкової бази та виведенням прибутку з-під оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting, скорочено – BEPS) або звичайною мовою – спрямуванням вільних грошових активів в «офшори». Прогалини та неузгодженості національного податкового законодавства з міжнародним дозволяють компаніям зменшувати або уникати зобов’язань щодо сплати податку на прибуток. Від цього страждає державний бюджет.

Для України імплементація плану дій BEPS дозволить підтримати фінансову стабільність в умовах переходу до вільного руху капіталу, підвищити ефективність податкового регулювання та ефективно протидіяти розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування. Пакет українського Плану дій BEPS є більшим за мінімальний перелік заходів, що рекомендований країнами ЄС з метою запровадження єдиних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків.

Що це нам дає?

По-перше, це має забезпечити оподаткування прибутку там, де здійснюється економічна діяльність і створюється додаткова вартість. По-друге, дозволить успішно протидіяти штучному виведенню прибутків з-під оподаткування з України. Звичайно, це важливий крок, адже ми наближаємось до світових стандартів. Однак, це замало. Практика реалізації компаніями низки міжнародних договорів свідчить, що односторонні механізми так званого податкового заощаджуючого кредиту нажаль мають місце. Держава від цього втрачає.

Саме тому напрошується висновок. Якщо ОЕСР – це клуб найбагатших країн світу, то було б помилкою вважати, що їх інтереси як розвинених держав співпадають з цілями і інтересами України як держави, яка перебуває в стані пошуку шляхів для подолання економічної кризи, є країною «третього світу» для інвесторів.

Так, експерти Міжнародного Фонду Блейзера вважають, що Україна дещо поліпшила умови ведення бізнесу, в порівнянні з минулими роками. Однак, проблема полягає в тому, що всі інші країни ЄС також просуваються в рейтингу і значно швидше, ніж Україна. Тому, можна передбачити результати їх рішення щодо того, занесуть вони або ні Україну на свою інвестиційну карту.

Отже, висновок один – нам варто виправляти цю ситуацію. Яким чином? На це дадуть відповідь експерти.