Напрямки діяльності

Захист та забезпечення прав і законних інте­ресів юридичних осіб та громадян.

 • Фінансове та податкове право
 • Земельно-майнові правовідносини
 • Міжнародне право
 • Інтелектуальна власність
 • Корпоративне право/М&А
 • Морське та транспортне право
 • Кримінальне право, кримінальний процес
 • Цивільне і господарське право
 • Санація і Банкрутство
 • Антимонопольне та конкурентне право
 • Контроль за реєстраційними діями та правочинами
 • Контроль за процедурою приватизації
 • Кібераналітика
 • Судові експертизи
 • Науково-правові експертизи
 • Економічні експертизи
 • Аналітика українського та міжнародного законодавства
 • Розробка та супровід правових стратегій, нормативних актів
 • Представництво в судах
 • Антирейдеські заходи
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Морський арбітраж
 • Адвокати
 • Нотаріус
 • Патентний повірений
 • Арбітражний керуючий
 • Митний брокер
 • Приватний виконавець

Нагляд за проектування та будівництвом, оптимізації всіх етапів проекту, організація інженерно-будівельних процесів, технічний нагляд, системи контролю.

Сертифіковані фахівці Столичної Правової Фундації супроводжують від аналізу ідеї, до введення об’єкту нерухомості в експлуатацію.

 • Економічне, технічне, соціальне обґрунтування доцільності проекту
 • Здійснення попередніх інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних досліджень
 • Збір даних для проектування: містобудівних умов та обмежень, технічних умов
 • Супровід при розробці інвестиційного проекту
 • Розробка та надання попереднього звіту, що містить фінансовий аналіз і прогноз ефективності проекту
 • Перелік можливих ризиків реалізації проекту
 • Узгодження та супровід проектної документації
 • Підготовка документів для отримання вихідних даних для проектування
 • Розробка проектної документації
 • Контроль за проектуванням
 • Супровід експертизи проектної документації
 • Аудит проектів
 • Проектний менеджмент
 • Технічний, інжиніринговий, юридичний супровід та контроль якості об’єкта будівництва на всіх етапах
 • Будівельний аудит, як комплексне дослідження й незалежна оцінка термінів, вартості, обсягів, інших фінансово-технічних параметрів будівництва
 • Контроль за підрядниками
 • Виявлення, аналіз та врегулювання розбіжностей з фінансових, податкових, правових питань
 • Комплексна будівельно-технічна експертиза об’єктів будівництва для оцінки, виявлення порушень, дефектів при виконанні будівельних робіт, аварійна оцінка й оцінка збитків
 • Нагляд за проектами житлової та комерційної нерухомості, об’єктів виробничого призначення, інженерних мереж
 • Визначення собівартості будівельних робіт
 • Експертна оцінка технічного стану й експлуатаційних властивостей будівель та споруд, будівельних матеріалів і виробів, аналіз технічних та технологічних рішень
 • Абонентський системний супровід
 • Оперативне управління, девелопмент проектів
 • Аналіз інфраструктури та логістики
 • Планування, підготовка і реалізація інфраструктурних проектів у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
 • Транспортна інфраструктура (включно з економічною та екологічною оцінкою проектів)
 • Розробка рішень доставки й постачання за допомогою оптимізації транспортно-логістичних схем
 • Загальний аналіз кошторису
 • Контроль документообігу
 • Формування бюджету будівництва об’єкту
 • Планування розвитку підприємства, обгрунтування витрат
 • Проведення наукових досліджень та технічних обстежень
 • Техніко-економічне обґрунтування виробничого процесу
 • Ведення фінансової звітності на протязі всього періоду будівництва
 • Технічний нагляд
 • Контроль якості будівельних матеріалів та конструкцій
 • Перевірка виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосовуваних матеріалів та устаткування на відповідность проектним рішенням згідно вимогам державних будівельних стандартів і норм
 • Перевірка документів, що підтверджують якість конструкцій, вибір матеріалів і устаткування – технічних паспортів, сертифікатів, документів
 • Ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт
 • Ведення обліку випробувань і тестів, своєчасне інформування замовника про всі невідповідності (при наявності)
 • Участь у прийомі виконаних будівельно-монтажних робіт

Експертний аналіз з фінансового планування та податків.

Аудит та супровід здійснюється податковими адвокатами та фахівцями, сертифікованими за міжнародними стандартами МСА, CIA, CPA, CMA, ACCA, CIMA.

 • Аудит податків та фінплану
 • Аудит фінансово-господарських операцій
 • Аудит податку на прибуток
 • Аудит правильності нарахування всіх видів податків, що підлягають сплаті
 • Аудит основних засобів
 • Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Аудит фінансово-господарських операцій
 • Аудит ПДВ
 • Аналіз ефективності залучених ресурсів
 • Аналіз заходів по мінімізації оподаткування
 • Мінімізація ризиків у сфері оподаткуванням
 • Податкове та фінансове планування
 • Фінансовий моніторинг та аналітика
 • Аналіз та супровід угод купівля-продаж, злиття-приєднання
 • Експертизи, висновки, аналітичні довідки з податкового, корпоративного права, згідно українського та міжнародного законодавств
 • Консультації з українського та міжнародного оподаткування
 • Аналіз та моделювання угод, контрактів згідно міжнародного законодавства
 • Аудит, аналіз, моделювання з питань законного руху грошових коштів, послуг, товарів
 • Аналіз та розробка моделей фінансування, інвестицій, партнерства, виплати дивідендів
 • Аналіз, розробка та адміністрування структури володіння і управління власністю
 • Консультаціі та супровід при створенні інвестиційних, фінансових структур
 • Усунення подвійного оподаткування
 • Аудит діяльності підприємства
 • Аудит адміністративних та виробничих процесів
 • Аудит кошторису, контрактів, проектів
 • Фінансовий моніторинг
 • Податкові розслідування