Аналіз фінансового стану організації

SPF Expert має практичний досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, оподаткування та корпоративного управління

Спеціалізація:

  • контроль збереження майна та фінансових ресурсів, виявлення випадків нестач, розкрадань, псування;
  • оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів, повноти завантаження устаткування, використання земельних ділянок, оптимальності обігу матеріалів, виявлення внутрішньогосподарських резервів;
  • оцінка використання трудового потенціалу організації, аналіз кадрової політики;
  • оцінка наявності та ступеня розробленості бюджетів, контроль за їх виконанням, аналіз відхилень та вжитих заходів;
  • аналіз процедури прийняття управлінських рішень та перевірка їх дотримання на практиці;
  • оцінка цінової політики, аналіз системи ціноутворення та маркетингових заходів;
  • аналіз ефективності залучення ресурсів;
  • економічна та судова експертиза.