Аудит

Професійний аудит здійснюється фахівцями SPF Expert, сертифікованих за міжнародними стандартами МСА, CIA, CPA, CMA, ACCA, CIMA

Спеціалізація:

 • фінансовий та податковий аудит:
 • аудит фінансово-господарських операцій;
 • аудит податку на прибуток;
 • аудит правильності нарахування всіх видів податків, що підлягають сплаті;
 • аудит основних засобів;
 • аудит дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аудит фінансово-господарських операцій;
 • аудит ПДВ;
 • аналіз ефективності залучених ресурсів;
 • аналіз заходів по мінімізації оподаткування;
 • мінімізація ризиків у сфері оподаткування;
 • податкове та фінансове планування;
 • фінансовий моніторинг та аналітика;
 • аналіз та супровід угод купівля-продаж, злиття-приєднання.

Аудит проектів:

 • технологічний та промисловий аудит;
 • аудит виробництва;
 • енергетичний аудит;
 • екологічний аудит;
 • аудит протипожежної безпеки;
 • аудит інформаційної безпеки.