Технічний нагляд

Спеціалізація:

  • контроль якості будівельних матеріалів та конструкцій;
  • перевірка відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосовуваних матеріалів і устаткування проектним рішенням, вимогам державних будівельних стандартів, будівельних норм і правил;
  • перевірка документів, що підтверджують якість конструкцій, вибір матеріалів і устаткування, технічних паспортів, сертифікатів;
  • ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт;
  • ведення обліку всіх випробувань і тестів, своєчасне інформування замовника про всі невідповідності (при наявності);
  • участь у прийомі виконаних будівельно-монтажних робіт.