PR-підтримка

Компанія SPF Expert проводить галузеві дослідження, аналізує інформаційні потоки та рекламний контент, проводить моніторинг настроїв медіа, та маркетингові і репутаційні дослідження бренду конкретної компанії, с подальшим визначенням ефективності її послуг на ринку.

Має фахову практику з налагодження комунікації з громадськими організаціями та діловими колами, юридичну і експертну підтримку з метою захисту прав та інтересів бізнесу при розв’язанні конфліктних ситуацій в роботі з органами влади, тощо.

Спеціалізація:

 • формування позитивної громадської думки;
 • налагодження сталих соціальних контактів, побудованих на принципах відкритості, законності, взаємній вигоді;
  співпраця з міжнародними установами та громадськими організаціями;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг щодо застосування законодавства України: цивільного, господарського, податкового, фінансового;
 • практична реалізація громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, а також щодо порядку створення і діяльності ініціативної групи відповідно до чинного законодавства;
 • аналіз міжнародного законодавства, позитивного досвіду і практики діяльності європейських громадських об’єднань з захисту інтересів громадян своїх країн, надання рекомендацій з питань налагодження співпраці з громадськими організаціями європейських країн;
 • практична реалізація соціальних проектів;
 • формування PR-стратегії відповідно до цілей та завдань клієнта;
 • дослідження бренду конкретної персони, або бренду компанії у медіа-просторі;
 • надання пропозицій щодо ефективної моделі управління корпоративним іміджем компанії та персонального реноме її представників комплексного PR-просування бізнесу для підвищення лояльності бренду;
 • складання медіа-плану, та створення цільових заходів, орієнтованих на покращення ділової репутації з урахуванням індивідуальних потреб клієнта і актуальних трендів;
 • підготовка цільових аналітичних матеріалів для їх висвітлення у інформаційному просторі з метою збереження рівня конкурентоспроможності компанії на ринку та у відповідь на дії конкурентів;
 • налагодження ефективної взаємодії зі ЗМІ, ефективної комунікації та зворотного зв’язку з медіа та клієнтами компанії.

SPF Expert взаємодіє з Асоціацією платників податків України, а її спеціалісти активно залучаються до:

 • підготовки і реалізації культурно-освітніх проектів;
 • аналізу міжнародного законодавства, вивчення позитивної практики і досвіду роботи європейських організацій, участі у переговорних процесах на рівні фахівців для подальшої взаємодії;
 • проведення круглих столів і експертних нарад з економічних та податкових питань, надаючи кваліфіковану правову і експертну допомогу ініціативним групам.