Договірні відносини порушені через карантин. Як врятувати репутацію й бізнес? Поради адвоката

Не складно спрогнозувати, що карантин і похідні від нього наслідки впливають на стан дотримання договірних відносин. І, головне, карантинні обмеження, нажаль, стають тривалими. Безліч підприємців, розуміючи реалії, що з’являються, у пошуку відповідей на запитання, як саме можна протистояти цим викликам. Зокрема, чи може сторона звільнитися від виконання договору через поширення пандемії?

Відповім – ні. Настання форс-мажорних обставин звільняє від відповідальності за неналежне виконання договірних обов’язків, але всі обов’язки, передбачені договором, мають бути виконані, навіть із запізненням. Якщо сторона заявляє про звільнення від відповідальності внаслідок невиконання зобов’язання, вона має довести причинно-наслідковий зв’язок між цією обставиною та неможливістю виконати зобов’язання. 

Але й тут є особливості. Доведення причин невиконання зобов’язань у зв’язку з карантином має базуватись на тому, як саме закон трактує «обставини непереборної сили». За законом, для визнання та підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) уповноважена особа повинна впевнитись, що надані заявником документи свідчать про непередбачуваність та невідворотність. Тобто, якщо такі обставини могли бути передбачені, в тому числі й введення картину, то її буде важко довести та вважати форс-мажорною.

Тому, раджу. Якщо між сторонами укладається договір і є ризики невиконання зобов’язань, то слід передбачати додаткові пункти, які б дозволити виконати умови належним чином (чи укладенням додаткових угод, чи домовленістю між сторонами (письмовою) про обставини, які ними можуть бути передбачені). Це полегшить обов’язок доведення обставин, які унеможливили виконання договору однією із сторін, та передбачить гарантії виконання іншій.

Оскільки господарський договір виступає основною підставою виникнення зобов’язань, до його укладення слід підходити більш виважено і, особливо, в частині відповідальності, яка виникатиме внаслідок невиконання однією із сторін умов договору. Також, у договорі слід передбачити всі можливі ризики, які можуть виникнути під час виникнення даних правовідносин.

Підсумую.

Самий вдалий бізнес той, який максимально швидко та вдало адаптується до ринку й зовнішніх чинників. В умовах пандемії чимало компаній, обираючи  контрагентів, нажаль, більше надають перевагу не юридичній стороні взаємовідносин, а збереженню стабільних постачальників і підрядників, захисту репутації, організації роботи з персоналом тощо. Але, сучасні реалії є такими, що помилки й прорахунки на стадії підготовки та укладання договору чреваті у подальшому розглядом справ у суді. Завчасні юридично вивірені договірні відносини – запорука успіху.

Я дотримуюся позиції, що діяти завжди треба відповідно до вимог чинного законодавства. В умовах тривалої пандемії та обмежень протистояти викликам можна лише за умови опори на допомогу висококласних юристів і адвокатів, які мають відповідний практичний досвід.

Запрошуємо до діалогу. Готовий відповісти на запитання.

 

Дмитро Онученко, адвокат,

адвокатське об’єднання «UNIMINDS»