Фінансова і податкова реформи. Як уникнути помилок і поспішних рішень? Думка експерта

Є і прибічники впровадження радикальних новацій. Вони стверджують, що у сфері інфраструктурного забезпечення формування і реалізації фіскальної політики назріла потреба запровадження незалежної експертної інституції – фіскальної ради («Independent Fiscal Council»). Подібні інституції, як засвідчує світова практика, досить успішно діють у багатьох країнах ЄС. Приклад запровадження паростків подібної інституції в Україні вже мав місце і виявився, навіть, досить успішним (йдеться про Офіс фінансового та економічного аналізу при Верховній Раді України). Але, нажаль, не був завершений і не знайшов свого подальшого логічного розвитку (створення зазначеної інституції в Україні).

Вочевидь, це є завданням на найближчу перспективу і прибічники ідеї створення такої експертної і, головне, політично незаангажованої інституції, запевняють, що це дасть змогу розв’язати й інші проблеми, що пов’язані з реформами. Наприклад, узгодженість реформ з різними галузями, послідовність і етапність їх впровадження тощо.

Адже навести лад в окремо взятій сфері неможливо без одночасних дій в інших: освітній, бюджетній, борговій, монетарній, кадровій. Тому й виникає питання про роль і місце експертів високого рівня у цих процесах. Здійснення реформ неможливе без залучення експертів і аналітиків високого рівня, без їхнього прогнозного аналізу щодо наслідків від впровадження тих чи інших реформаторських заходів.

І, головна проблема при формуванні та реалізації реформ різного ґатунку – це людські кадри. Здійснення реформ неможливе без кваліфікованих кадрів. Нереально реалізувати реформу податкової чи митної служби, опираючись на неякісний кадровий потенціал, який не має відповідного рівня знань, досвіду і навичок практичної роботи. Цей дисонанс одразу відчувається, це дискредитує саму реформу, а також ідею доброчесності в очах рядових платників податків, підприємців.

Наразі ми йдемо шляхом тотальної «фіскалізації», оприлюднюються плани Уряду щодо загального декларування, непрямих методів оцінки податкових зобов’язань тощо. Можливо, в цьому не було б нічого поганого у часи стрімкого розвитку цих технологій.

Але, на мою особисту думку, не зараз. Чому, запитуєте Ви? Про це далі буде продовження.

Константин Швабій, професор, експерт «Growford Institute»