Особливості притягнення працівника до матеріальної відповідальності

Який порядок притягнення до відповідальності, хто саме з працівників може бути притягнутий? Такі запитання часто виникають між сторонами конфлікту – керівником і найманим працівником. Отже, запрошую до теми.

По-перше, матеріальна відповідальність працівника настає, якщо це передбачено у договорі. Але, існують види матеріальної відповідальності, при застосуванні яких мають бути дотриманні вимоги Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс законів). Він гласить, що відповідальність несуть як працівники, так і керівники. Відмінність полягає у тому, що працівник притягується за дійсну шкоду, а другий за дії, які можуть завдати шкоди під час функціонування установи чи організації (неналежний процес організації роботи). Матеріальна відповідальність може бути обмеженою (у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку) і повною (у повному розмірі заподіяної шкоди). Повна матеріальна відповідальність передбачає письмовий договір про взяття працівником на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна, переданих йому для зберігання або для інших цілей. Також, повну відповідальність працівник несе тільки тоді, якщо наявна хоч одна умова, передбачена ст. 134 КЗпП.

Важливо знати! По-перше, даний вид договору укладається лише з тією категорією працівників, перелік яких визначений постановою КМУ, і які  досягли вісімнадцятирічного віку. По-друге, роботодавець має довести обставини заподіяної шкоди.

Тепер щодо роботодавця, якою є практика? Міжнародний досвід свідчить про серйозну увагу питанням матеріальної відповідальності роботодавця за порушення трудових прав працівника. Так, працівник має право вимагати відшкодування йому збитків у разі істотних змін в умовах його праці, якщо завдано шкоди його професійній підготовці, невиплачена або затримана зарплатня, роботодавцем порушені договірні зобов’язання тощо.

На відміну від світової практики, українське законодавство визначає лише загальні межі притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності, хоча останніми часто порушуються норми законодавства при застосуванні матеріальної відповідальності працівника. І якщо проаналізувати сталу судову практику щодо притягнення працівника до матеріальної відповідальності, то стає зрозумілим наступне.

Нерідкими є випадки, коли роботодавці нехтують законодавством про працю. Довести це дуже важливо на судовому етапі, аби суд не виніс своє рішення на користь роботодавця. Тому, під час оформлення трудових правовідносин слід бути уважними як працівнику, так і роботодавцю та слідкувати за документами, які підписуються в ході виникнення даних правовідносин. Адже, якщо є підстави для притягнення до матеріальної відповідальності працівника або ж навпаки, то головною умовою виступатиме  дотримання трудового законодавства України.

І, наприкінці. Переглянувши позицію Верховного Суду, можу чітко констатувати, що для того, аби мала місце матеріальна відповідальність, необхідно дотримуватися приписів.

Більш широко тема розкрита у статті «Особливості притягнення працівника до матеріальної відповідальності» (Джерело: «ЛІГА:ЗАКОН. Трудові спори»). Готова відповісти на Ваші запитання.

 

Марія Бутіна, юрист,

Аадвокатське об’єднання «Юнімайндс»