Поділ бізнесу при розірванні шлюбу, шо каже статистика? Аналіз експерта

Розподіл майна після розлучення є непростим питанням і головна у ньому річ – це те, що робити із сімейним бізнесом, що саме підлягає розподілу: дохід; частка у статутному капіталі; майно, набуте за рахунок доходів підприємства чи акції?

Відповідь залежать від того, у якій формі підприємницька діяльність здійснюється. Як правило – у формі товариств з обмеженою відповідальністю та зареєстрованих фізичних осіб-підприємців,

Наведу найчастіші рішення суддів, які дадуть розуміння того, як правильно сформувати позицію та які докази подати суду, подружжю, яке будує спільну справу, як оформити підприємницьку діяльність так, аби ділити її довелося з мінімальними часовими та матеріальними затратами.

Дохід від підприємницької діяльності підлягає розподілу між подружжям лише після визначення чистого прибутку та виплати учасникам дивідендів. Стосується справ, де дружина просила визнати за нею ½ частину доходів, отриманих її чоловіком як одним із учасників двох товариств з обмеженою відповідальністю. Суд не відносить дохід відповідача від діяльності товариств до «інших доходів, отриманих одним із подружжя», а рахує, що це майно самого товариства. Для задоволення позову про визнання права власності на ½ частини доходів відповідача від діяльності товариств необхідно подати суду:

  • документальне підтвердження прав учасника товариства у відповідача;
  • статут юридичної особи, в якому чітко прописано порядок розподілу прибутку між учасниками;
  • фінансову звітність товариства із зазначенням суми доходу за певний період та факт сплати податків з такого доходу (таку інформацію можна отримати шляхом подання адвокатського запиту директору товариства);
  • рішення загальних зборів учасників про розподіл прибутку між учасниками та виплату їм дивідендів;
  • інформацію про утримання з дивідендів обов’язкових податкових платежів.

Поділ майна, яке було внесено до статутного капіталу товариства: набуття одним із подружжя прав учасника чи грошова компенсація ½ частини внеску? З моменту внесення коштів до статутного капіталу товариства за рахунок спільного сумісного майна подружжя, такі кошти є власністю товариства, тому у одного із подружжя виникає лише право грошової вимоги щодо стягнення половини внесених до статутного капіталу коштів. Отже, якщо під час шлюбу за спільні кошти подружжя було зроблено внесок у статутний капітал товариства, суд, застосовуючи презумпцію спільності майна подружжя, приймає це як доказ, якщо іншою стороною не буде доведено протилежне. Єдине, що потрібно пам’ятати: якщо один із подружжя є учасником товариства – розподілу підлягає дохід товариства; якщо на момент поділу майна частка була відчужена – один із подружжя може вимагати компенсації половини майна, внесеного у статутний капітал Якщо під час шлюбу один із подружжя без відома іншого купує та продає акції, але доходи від таких операцій використовує в інтересах сім’ї, то суд відмовить у розподілі між подружжям доходу від таких операцій.

Тобто, якщо під час розподілу майна у одного із подружжя є акції, придбані за спільні кошти, то ці акції підлягають рівному розподілу. Якщо ж за час шлюбу один із подружжя отримував дохід від продажу акцій та витрачав ці кошти в інтересах сім’ї, то суди не знаходять підстав для задоволенні позовів про розподіл доходу у вигляді грошей від продажу акції.

Чи вважається спільною сумісною власністю дохід, отриманий одним із подружжя як фізичною особою-підприємцем? Як правило, суд застосовує законодавчі положення про презумпцію спільності майна подружжя та виходить з рівності часток дружини та чоловіка (статті 61, 70 Сімейного кодексу України).

Розподіл доходів та авторських прав (роялті), отриманих під час перебування у шлюбі. Спільною сумісною власністю подружжя є майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, придбані під час перебування у шлюбі. Позиція судів у таких випадках не відрізняється від практики щодо доходу від продажу акцій та зводиться до правила – об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту (ч. 1 ст. 61 СК України).

Висновок:

  • Дохід від підприємницької діяльності підлягає розподілу між подружжям після визначення юридичною особою чистого прибутку та його розподілу між учасниками.
  • Коли один із подружжя вносить спільні кошти у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, ці кошти стають власністю товариства, і інший із подружжя може вимагати грошової компенсації внеску.
  • Акції є спільно сумісною власністю подружжя. Якщо доходи одного із подружжя від продажу акцій під час шлюбу використовувалися в інтересах сім’ї, то частина від таких доходів не підлягає компенсації другому із подружжя.
  • Дохід одного із подружжя як фізично особи-підприємця є спільною сумісною власністю та підлягає розподілу між дружиною та чоловіком.

Більш детально ця тема розкрита у статті «Як поділити бізнес при розірванні шлюбу? Топ-5 судових рішень»

 

Готова відповісти на Ваші запитання.

Ірина Плискань,  Адвокатське бюро «Ірини Плискань»