Складні нематеріальні активи і чи не загрожує Україні «вимивання» податкової бази?

Чи є на сьогодні заради майбутнього потреба введення в державі Правил трансфертного ціноутворення щодо складних нематеріальних активів (HTVI)? Наразі це питання все частіше стає предметом обговорень у експертному середовищі. Для нас ця тема нова. Пов’язана з правилами передачі нематеріальних активів або прав на них, для яких на момент передачі не існувало порівняльних даних або прогнози щодо доходів від подальшого їх використання були невизначеними. Зачіпає вона інтереси, насамперед,   транснаціональних компаній, а лежить у зоні відповідальності  податкових органів.

Адже світовий досвід свідчить про те, що податкова «байдужість» до цього чинника, його законодавча неврегульованість в країні, відсутність Правил трансфертного ціноутворення стає причиною недоотримання бюджетом значних фінансових обсягів. У багатьох країнах ЄС діють закони про складні нематеріальні активи, а національні податкові системи реалізують свою діяльність на основі прийнятих Правил трансфертного ціноутворення. Низка країн (Малайзія, Португалія), незважаючи на відсутність у себе законів про складні нематеріальні активи, на практиці запроваджує відповідні норми й правила через податкову систему. В оприлюднених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) рекомендаціях щодо складних нематеріальних активів закріплено основні принципи, якими мають керуватися податкові органи країн.

Шо ж стосується України, то узгодженої у суспільстві єдиної позиції щодо вказаної проблеми та шляхів її розв’язання поки що немає. Деякі економісти й науковці стверджують, що на даний час операції зі складними активами для нашої країни не є характерними через притаманну їй сировинну спеціалізацію. Прибічники протилежної думки застерігають, що в умовах високого темпу технологічного розвитку в світі, причиною якого є HTVI, з часом Україна буде недоотримувати значні валютні надходження через втрату її податковою системою частки податкової бази. Актуальність такої перспективи підтверджується висновками міжнародного наукового й експертного середовища.

Отже, світовий досвід і прогнозні оцінки фахівців  з порушеної проблеми можуть бути корисними як для України і її податкової системи у цілому, так і для вітчизняних компаній і підприємців зокрема.

Особисто, бачимо  позитивні сторони від ідеї запровадження в державі згідно з рекомендаціями ОЕСР Правил трансфертного ціноутворення, оскільки це поступовий рух економіки та її податкової системи уперед.   Готові відповісти на Ваші запитання.

 

Максим ТРЕБИН і Євгенія МАРУЩЕНКО,

консультанти KPMG в Україні

Джерело: Вісник. Офіційно про податки