Страхове відшкодування ФОП за рішенням суду: як оподатковуються штрафи та пеня? Відповідає експерт

Непросте питання про визначення статусу ФОП як суб’єкта права власності. Фізособа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її держреєстрації у встановленому законом порядку. Особа, яка хоче реалізувати своє право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних процедур, не втрачає і не змінює свого статусу фізособи, а лише набуває до нього нової ознаки – підприємця. При цьому, правовий статус ФОП сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізособи, зумовлені її цивільною право- і дієздатністю, та не обмежує їх.

Верховний Суд у постанові від 09.08.2017 р. у справі № 3-3947к06 зазначив, що у разі припинення суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи її зобов’язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізособою, оскільки фізособа не перестає існувати. ФОП відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном. Тобто статус ФОП тимчасовий на відміну від статусу суб’єкта права власності.

Підкреслю, що за судовою практикою майно фізичної особи належить фізособі і не поділяється на майно, що належить фізичній особі, і майно, що належить їй як ФОП. ФОП взагалі не є суб’єктом права власності. Незалежно від того, який статус фізособа обирає для себе, у тому числі у разі прийняття рішення про здійснення будь-якої діяльності, суб’єктом права власності виступає саме фізична особа, а не підприємець. Не передбачено законодавчих підстав вважати майно, що знаходиться у приватній власності фізособи, основними засобами суб’єкта господарювання, якщо ця особа зареєструється підприємцем. Використання власного майна для здійснення підприємницької діяльності – один з напрямів розпорядження майном фізособи.

Але проблема полягає в іншому. ФОП не має відокремленого майна. При реєстрації ФОП не виникає нової особи і ФОП відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй як фізичній особі (ст. 52 ЦКУ, ст. 128 ГКУ). Тобто все майно ФОП є майном її ж, як звичайної фізособи, і навпаки – все майно фізособи є майном її, як ФОП і може використовуватися в її бізнесі (автомобіль, придбаний ФОП для підприємницької діяльності, є власністю фізособи, а не ФОП).

При цьому, до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фіособі та використовується в її господарській діяльності. А, страхові виплати і відшкодування не визнаються доходом, що оподатковується ЄП. Ці суми оподатковуються на загальних підставах.

Для прикладу. ФОП – платник ЄП застрахувала транспортний засіб, який оформлено на фізичну особу. Має місце страховий випадок і страхова компанія у виплаті відмовляє. ФОП звернулася до суду, який виніс рішення на її користь, і страхова компанія крім страхового відшкодування має виплатити штраф і пеню. Отже, у такому разі, чи оподатковуються вони ПДФО та військовим збором, чи це зона відповідальності ФОП, яка самостійно повинна декларувати свої доходи?

Відповідно до пп. 164.2.14 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО входить дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди. Таким чином, сума страхового відшкодування, стягнута зі страховика за рішенням суду, цілком підпадає під ознаки стягнення збитків і не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО. Але сума штрафів і пені – включається. Тому, страхова компанія, виконуючи судове рішення про стягнення штрафів і пені, набуває ознак податкового агента і повинна нарахувати, утримати та сплатити до бюджету ПДФО і ВЗ із сум штрафів і пені.

 

Олександр ЄФІМОВ, керуючий партнер АО «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», доктор філософії права, адвокат, доцент кафедри цивільного та трудового права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, член НКР при Верховному Суді

Джерело (повний текст):  Вісник. Офіційно про податки