Внутрішній аудит – надійний радник менеджменту. Незалежність не означає ізольованість. Поради фахівців

Підходи в бізнесі, що були ефективними нещодавно, є недостатньо дієвими та не у повній мірі дають змогу попередити й протистояти новим ризикам. Прибічники цієї позиції, серед яких – фахівці консалтингової компанії «Baker Tilly», радять власникам компаній змінити свої підходи щодо ролі й місця внутрішнього аудиту у корпоративному управлінні.

Основний аргумент – для менеджменту будь-якої компанії при отриманні звітів про результати діяльності, прогнози та бізнес-процеси, насамперед важливо розуміти, що інформація у цих звітах є об’єктивною та відображає реальний стан речей. Таку незалежну і об’єктивну оцінку може забезпечити саме внутрішній аудит. А, за окремими запитами, надати пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності діяльності та впровадження інновацій задля досягнення стратегічних цілей компанії.

Так, всі вже звикли до того, що внутрішній аудит є незалежним від менеджменту компанії та підпорядковується напряму керівництву й звітує перед ним. Менеджмент не має чинити вплив на його висновки будь-яким чином, зокрема – шляхом прямого тиску.

Проте принцип незалежності не означає ізольованість. Для компанії вкрай важливою забезпечити регулярну взаємодію між внутрішнім аудитом і менеджментом, внутрішнім аудитом і власниками компанії. Адже діяльність внутрішнього аудиту додає вартості компанії тоді, коли висновки та рекомендації аудиторів є актуальними, узгоджуються зі стратегічними цілями та враховують оперативні потреби компанії.

Окремі сприймають внутрішній аудит як ревізора, від якого варто дистанціюватися під час перевірки. Але, саме взаємодія на цьому етапі сприяє встановленню раніше невідомих прогалин і ризиків, зон дублювання функцій у компанії, про які, у противному разі, стане відомо лише при настанні екстрених подій, коли вже ці ризики реалізуються та призведуть до втрати прибутків. І позиція низки фахівців про те, що в умовах сьогодення внутрішній аудит стає надійним радником для менеджменту, набуває аргументованого змісту. Адже у періоди криз для власників компаній одним з найважливіших факторів є актуальність та оперативність, що дає їм змогу швидко реагувати та вживати своєчасних заходів для мінімізації ризиків.

Внутрішнім аудиторам радять налагодити комунікації всередині компанії